•  
  Instructeur elementair zwemmen niveau 3

  De nieuwe Instructeur elementair zwemmen niveau 3 cursus start Maart/April 2020.

  Om kinderen of volwassenen het zwemmen aan te leren heb je als instructeur veel kennis en vaardigheden nodig om die in het zwembad toe te kunnen passen. In de niveau 3 opleiding werken we vanuit de theorie naar de praktijk waarbij de essentie is dat je kwalitatieve lessen kunt verzorgen. Om dit te realiseren werken we veel vanuit de APRE cyclus. Je kunt als instructeur in alle gevallen een grondige analyse maken van een situatie, bent in staat een passend (onderbouwd) plan te maken en deze uit te voeren. Tot slot kun je als instructeur niveau 3 op dit proces kritisch terug kijken en vervolgacties of verbetervoorstellen benoemen/beschrijven.

   

  Aan het eind van de cursus is de instructeur leszwemmen niveau 3 in staat planmatig lessen voor te bereiden, zelfstandig te geven en kritisch te evalueren/reflecteren. Daarnaast is de instructeur leszwemmen niveau 3 in staat activiteiten te organiseren zoals het proef- en diplomazwemmen en communiceert met en stuurt betrokkenen (kader) aan. Hij werkt met anderen en legt verantwoording af aan directie of het bestuur. De instructeur is bevoegd om de vaardigheidstoetsen van SuperSpetters af te nemen. 

 • Afronding

  Tijdens de opleiding maak je diverse opdrachten. Tevens dien je in de praktijk aan te tonen de basis van het lesgeven te beheersen. Bij een “go” vanuit de opleiding kun je bij de KNZB de Proeve van bekwaamheid aanvragen.

  De Proeven van Bekwaamheid die afgerond dienen te worden zijn:

  • PVB 3.1 - Geven van zwemles
  • PVB 3.3 en 3.5 – Proef- en diploma zwemmen
  • PVB 3.4 – Aansturen van kader

  Locatie

  • Groningen
  • Of wanneer er gekozen wordt voor een incompany opleiding op een locatie naar afspraak

  Kosten

  De kosten van de cursus bedragen

  • Individueel: €899 (incl. BTW)
  • Incompany: Neem contact op voor een offerte.
  • Voor deelnemers uit de regio Noord: na afronding 25% tegemoetkoming in de cursuskosten via KNZB Regio Noord. De regeling vind je hier.

  Thema's

  Een overzicht van de thema's die behandeld worden:

  • Technieken en methodieken van de zwemslagen

  • Watergewenning

  • Leren Analyseren

  • Plannen opstellen

  • Het motorisch leerproces

  • Veiligheid (fysiek en sociaal) in het zwembad

  • Proef- en diplomazwemmen

  • Coachen / aansturen van kader

  • Organisatie van zwemlessen

  • Gebruik van materiaal

  • Visie op zwemmen en het leren zwemmen

  • SuperSpetters en het zwem ABC.

  • Sportiviteit & respect

  Toelatingseisen

  Je kunt deelnemen aan de Instructeur Leszwemmen 3 opleiding als je voldoet aan de volgende criteria:

  • Je bent tenminste 17 jaar bij het starten van de pvb's 
  • Je bent in het bezit van een diploma instructeur leszwemmen niveau 2. 
  • Je beschikt over een praktijkbegeleider met tenminste niveau 3 leswemmen 
  • Je hebt de mogelijkheid om wekelijks binnen een vereniging of zwemschool zwemlessen te geven onder supervisie van de praktijkbegeleider  
  • Je beschikt over een computer / laptop voor het werken met de elektronische leeromgeving  
  • Je beschikt over aantoonbare zwemvaardigheden die minimaal gelijk zijn aan de eindtermen van superspetters.

  Tijdsinvestering

  De opleiding instructeur leszwemmen 3 bestaat uit 9 bijeenkomsten die als volgt zijn verdeeld:

  • Bijeenkomst 1,2 en 3; elk 6 uur = 18 
  • Bijeenkomst 4 t/m 9 elk 3 uur = 18
  • In elke bijeenkomst wordt zowel theorie als praktijk behandeld
  • Opdrachten worden gemaakt in de elektronische leeromgeving cumlaude Learning

  In de opleiding tot instructeur leszwemmen Niveau 3 dient ook stage te worden gelopen.

  • Deze stage is gericht op het kunnen maken van de opdrachten maar vooral op het beter leren lesgeven. Om die reden adviseren wij om minimaal 6 uur per week stage te lopen.
  • Niet elke stageplaats is hetzelfde. Om die reden dient vooraf een verzoek voor een stageplaats te worden ingediend. Wij bepalen of de stageplaats geschikt is om de opleiding met een voldoende kwalitatief niveau af te kunnen ronden. Houd er rekening mee dat de praktijkbegeleider minimaal een niveau 3 instructeur opleiding moet hebben afgerond.
   

   

 • Schrijf je nu in

  En start in februari met je opleiding tot instructeur niveau 3!